Convocatòria d’assemblea general ordinària

Data convocatòria:

Dia: 12 febrer  2022

Hora: 10:00 hores

Ordre del dia:

  • Salutació del president
  • Presentació i si escau aprovació de comptes del curs 2021-2022
  • Lectura si escau aprovació de l’acta anterior. Per tal de no allargar tant la pròpia assemblea, no es farà la lectura habitual a l’inici d’aquesta, sinó que es presentaran Les esmenes, cas que n’hi hagi, i es passarà a la seva aprovació.
  • Presentació de la Memòria d’activitats curs 2020-2021
  • Baixes, renovacions i incorporacions a la junta.
  • Torn de preguntes, aclariments i propostes.

Animem a tots els socis i sòcies a participar a l’Assemblea.