Normativa de funcionament

1. Inscripcions:

1.1. La inscripció s’ha de realitzar a través d’AMPASOFT.

  • Renovacions: 21 al 28 d e juny 2023
  • Altes noves: 29 de juny al 6 de juliol i del 6 al 21 de setembre 2023

1.2. La confirmació de la plaça està condicionada al pagament dels 15€ de matrícula, la prèvia inscripció a Ampasoft i, l’enviament del justificant del pagament al correu de la coescolar on s’inscriu

1.3. L’ingrés s’ha de fer, al compte de l’AFA: CAIXA D’ENGINYERS ES88 3025 0009 6114 0007 7817, especificant el nom i cognoms de l’alumne, el número de soci i la coescolar on s’inscriu, SI NO CONSTEN AQUESTES DADES NO GARANTIM QUE TINGUEM PER FET EL PAGAMENT

  • Renovacions: 1 al 6 de setembre 2023
  • Altes noves: 6 al 21 de setembre 2023

1.4. Els grups definitius de les coescolars, sortiran al setembre, una setmana abans de l’inici de la coescolars

1.5. Si no ets soci de l’AFA i t’interessa realitzar alguna coescolar, envia’ns un correu a info@afafedacsc.org

2. Quota activitats:

2.1. Les coescolars de Dinàmic, Educativities, Kids&Us i Món Musical, giraran ells directament el rebut

2.2. Les coescolars de Can Zam, Companyia Nocturna, David Mañas i Eixos Creativa, girarà l’AFA el rebut, de forma trimestral: 1 d’octubre, 2 de gener i 1 d’abril

2.3. Els rebuts gestionats per l’AFA: En cas que es retorni algun rebut, aquest s’haurà de regularitzar durant els següents 15 dies a la data de devolució, en cas contrari, es generarà la baixa de l’alumne de l’activitat impagada.

2.4. L’impagament de rebut d’activitats suposa no poder participar en qualitat de SOCI en les activitats que organitza l’AFA

2.5. Si l’AFA ha de fer alguna devolució, perquè no ha sortit la coescolar o per causa de força major, es farà en EFECTIU

3. Baixes:

3.1. Les baixes d’una coescolar només poden ser trimestrals i previ avís.

3.2. Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 de desembre, març o abril. En cas contrari, es cobrarà el trimestre.

3.3. Per cursar una baixa, la família és la responsable d’informar per escrit, a la persona responsable de la coescolar, al correu corresponent. Fins que no es rebí aquest mail, no és cursarà la baixa

4. Educativities:

4.1. L’empresa Educativities, responsable de les coescolars de ball, bàsquet, fútbol, multiesport i patinatge, ofereix un descompte a la 2a activitat que un mateix alumne realitzi amb ells

  • 1a activitat: 66€/trimestre
  • 2a activitat: 24€/trimestre