Qui som

L’Associació de Famílies d’Alumnes del col·legi FEDAC de Santa Coloma (AFA FEDAC SC) és una associació sense ànim de lucre, formada per mares, pares i tutors legals d’alumnes de l’escola FEDAC Santa Coloma, compromesos amb la millora de l’educació dels nostres fills a través de la participació en la vida escolar de la nostra comunitat.

L’Associació es regeix per uns estatuts públics, aprovats per l’Assemblea General com a òrgan de govern i es gestiona mitjançant un grup de socis voluntaris que es presenta cada quatre anys per formar part de la Junta Directiva.

 Descarregar els Estatuts AFA FEDAC Santa Coloma

Assemblea General
És el nostre màxim òrgan de presa de decisions. En ella poden participar tots els associats. Es reuneix almenys una vegada a l’any, en novembre. En ella es presenta als socis, per a la seva aprovació, l’activitat i la comptabilitat del curs escolar passat així com les accions i propostes per al curs actual. A més, en aquesta Assemblea es tria a la Junta Directiva que gestionarà de l’Associació.

Junta Directiva
S’encarrega de l’administració quotidiana de l’Associació. Està formada per mares i mares voluntaris que col·laboren de forma altruista. Cap d’ells rep cap retribució o gratificació.

La Junta està formada per:

 • President. Representa legalment a l’Associació. Convoca, presideix i aixeca les sessions que celebra l’Assemblea General i la Junta Directiva i dirigeix les deliberacions en elles.
 • Vicepresident. Substitueix al President en cas d’absència i té les seves mateixes atribucions.
 • Tresorer. Recapta els fons pertanyents a l’associació i dóna compliment de les ordres de pagament que expedeix el President.
 • Secretari. És el responsable de la direcció dels treballs administratius de l’Associació.
 • Vocals. Tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.

Col·laboradors
A més, altres socis que no estan en la Junta ofereixen el seu temps com a col·laboradors en activitats puntuals de l’associació, com per exemple ajudar el carnestoltes, en les jornades esportives, entre unes altres.

Qualsevol soci que vulgui ser col·laborador de l’Associació, pot inscriure’s en la Llista de Col·laboradors expressant les seves possibilitats d’horaris a la Junta Directiva.

CCAPAC
Nostra Associació està integrada en la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC)

Els nostres objectius

Ens associem amb el propòsit d’aconseguir:

 • Crear un lloc de trobada i comunicació entre les famílies.
 • Promoure la participació de les famílies en la vida de l’escola.
 • Col·laborar amb l’escola per a un millor creixement de la nostra comunitat educativa.
 • Impulsar i unir esforços dels associats en l’exercici i la defensa dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.
 • Recolzar i fomentar activitats que suposin una millora en el desenvolupament integral dels nostres fills.
 • Fomentar activitats de formació, esportives i recreatives destinades a tota la família.

Com ens financiem
L’AFA es finança exclusivament a través de les quotes dels seus socis.