Coescolars

Com en cursos anteriors, la nostra proposta d’activitats coescolars per al curs 2021-2022 són un compromís amb el Projecte Educatiu de l’Escola FEDAC Santa Coloma i les famílies d’oferir un conjunt d’activitats que, més enllà de l’educació formal, complementin i enriqueixin la formació, estimulin i canalitzin la creativitat dels nostres fills i filles.

Volem que els nostres fills i filles aprenguin i juguin, que acumulin coneixements, experiències i valors positius, per això les nostres activitats no són solament un lloc on perllongar artificialment la estància a l’escola. També volem que les famílies vegin la evolució dels petits, motiu pel qual intentarem platejar alguna jornada de portes obertes per cada coescolar.

L’oferta és variada i abasta totes aquelles facetes de la formació i l’oci més demandades per les famílies que formen l’AFA: Activitats de idiomes, activitats culturals i esportives.

Enguany hem consolidar totes les novetats que vam generar l’any passat i hem ampliat l’oferta. Tanmateix tenim el repte d’adequar-les a les circumstàncies que ens marqui el COVID-19 que pot condicionar qualsevol planificació que fem. D’altra banda, es possible que hàgim de buscar ubicacions externes al col·legi en funció de la demanda que tinguem i de la disponibilitat d’espais que ofereixi l’Ajuntament.

Continuem amb els mateixos objectius de l’any passat, que no seran mes que uns petits fonaments dels que partim. Aquesta serà la base, per tal d’anar tots (monitors, empreses, AFA, escola, nens i famílies) a una:

1.         Promoure la comunicació activa i bidireccional entre el centre, (‘equip de monitors, l’AFA , els infants, la família i l’empresa.

2.         Acceptar, respectar i valorar la pròpia identitat dels infants, coneixent les seves possibilitats afectives i de relació ajudant-lo a progressar en la seva autonomia i iniciativa personal.

3.         Promoure valors d’igualtat, solidaritat i respecte.

4.         Oferir tots els estímuls necessaris perquè els infants se sentin motivats i realitzats amb l’activitat escollida.

5.         Fomentar la cohesió com a mitjà per sentir-se membre d’un grup, afavorint el treball en equip, la col·laboració mútua i la capacitat organitzativa.

6.         Prendre consciència de la importància de respectar, valorar i estimar el medi ambient, mirant que els proveïdors d’activitats siguin entitats sostenibles.

7.         Oferir als nens i nenes un espai on poder expressar-se.

8.         Progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal i valorar críticament determinats costums i conductes relatius a la salut i la qualitat de vida. Així com, la higiene, ordre i cura tant de les coses personals corn les dels altres i les de l’entitat.

9.         Afavorir activament el creixement de l’autoestima en els infants.

10.      Donar eines que afavoreixin el desenvolupament social i cultural dels nens i nenes.

11.      Potenciar la creativitat, la Imaginació, la fantasia i sobretot, aprendre jugant.