COORDINADOR/A:

Email: info@afafedacsc.org

OBJECTIUS:

 PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida a nens i nenes a d’infantil i primària

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: DUET CAN ZAM

HORARI INFANTIL: Dilluns de 17:45h a 18:45h

HORARI PRIMÀRIA: Dimarts de 17:45h a 18:45h

DURADA: Novembre 2021 – Juny 2022

PREU INFANTIL: 196,90 €/anual (soci) – 236,90€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

PREU PRIMÀRIA: 167,95 €/anual (soci) – 207,95€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Anual, es cobra la quota complerta al mes de novembre

GRUPS: Mínim 6 alumnes.

MONITORS: DUET CAN ZAM