5.- Multiesport

COORDINADOR/A:

MONITORS: Educativities

Email: multiesport@afafedacsc.org

OBJECTIUS: Activitat composta de sessions motrius basades en el moviment corporal mitjançant jocs individuals i col·lectius. Els infants treballen el control del moviment, la coordinació global y segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i el temps i la lateralitat. Tot això a la vegada que coneixen diferents esports treballant les normes bàsiques i els materials necessaris.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes d’infantil fins 2n de primària. Els grups estaran formats per nens i nenes, segons la edat i amb un entrenador.

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Pati de l’escola

HORARI: Dimecres 17-18h

DURADA: Octubre 2023 – Maig 2024

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

PREU: 66€ trimestre (soci)

FACTURACIÓ: A càrrec del proveïdor, amb la periodicitat que us comuniqui

GRUPS: Mínim 8 alumnes fins a un màxim de 12.

OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és necessari que aquesta roba sigui la de l’escola.