6.- Multiesports

COORDINADOR/A:

Email: multisports@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Activitat composta de sessions motrius basades en el moviment corporal mitjançant jocs individuals i col·lectius. Els infants treballen el control del moviment, la coordinació global y segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i el temps i la lateralitat. Tot això a la vegada que coneixen diferents esports treballant les normes bàsiques i els materials necessaris.
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes d’infantil fins 6è de primària. Els grups estaran formats per nens i nenes, segons la edat i amb un entrenador.
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Pati de l’escola
HORARI: Dimecres 17-18h
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 22€/mes (soci) – 27€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (66 €), gener (66€) i abril (44€). Quota soci

GRUPS: mínim 8 alumnes fins a un màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar)
OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és necessari que aquesta roba sigui la de l’escola.

MONITORS: Feelsports