5.- Karate-do Shotokan

COORDINADOR/A:

Email: karate@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Millorar la formació integral dels nens a través de l’esport
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens i nenes de 1r de primària fins 4rt de l’ESO. Excepcionalment i segons el criteri del Sensei poden inscriure’s nens i nenes d’infantil a aquesta activitat. Serà el Sensei qui avaluï les capacitats del nen o la nena per seguir l’activitat.
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: L’activitat es realitza al pati cobert de l’escola.
HORARI: Dilluns i dimecres de 17’00 a 18’00 hores. És possible que aquest horari pugui ser modificat o ampliat a petició del Sensei i previ consens amb les famílies amb un segon torn de 18’00 a 19’00.
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 28,88€/mes (soci) – 33,88€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (86,64 €), gener (84,64€) i abril (57,76€). Quota soci

GRUPS: mínim 5 alumnes fins a un màxim de 15. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar)
OBSERVACIONS: El Sensei indicarà com és la roba apropiada per al desenvolupament de l’activitat, i facilitarà l’adquisició del mateix a qui li interessi. En finalitzar el curs es realitzarà una prova de nivell, que inclou unes taxes, el Sensei informarà al seu degut temps. Durant l’exhibició de final de curs es farà lliurament dels nous cinturons als nens i nenes que superin la prova.

MONITORS: David Mañas Alpuente