3.- FitKid

COORDINADOR/A:

Email: fitkid@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Introducció dels nens i nenes en el món de la gimnàstica acrobàtica
PARTICIPANTS: Poden inscriure’s tant nens i nenes a partir de 1è de primària fins a 4rt d’ESO. Els grups estaran formats per nens i nenes, segons la edat i amb un entrenador.
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT:

HORARI: Dimarts 17-18 h
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 20€/mes (soci) – 25€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (60 €), gener (60€) i abril (40€). Quota soci

GRUPS: mínim 10 alumnes fins a un màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar)
OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és necessari que aquesta roba sigui la de l’escola.

MONITORS: Dimànic