2.- FitKid (gimnàstica acrobàtica)

 

COORDINADOR/A:

MONITORS: Dinamic

Email: fitkid@afafedacsc.org

OBJECTIUS: Introducció dels nens i nenes en el món de la gimnàstica acrobàtica

PARTICIPANTS: Poden inscriure’s tant nens i nenes a partir de 1è de primària fins a 4rt d’ESO. Els grups estaran formats per nens i nenes, segons la edat i amb un entrenador.

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Pati cobert de l’escola

HORARI: Dimarts 17-18h (P4-ESO)

                Dijous 17-18h (P1-P3)

DURADA: Octubre 2023 – Maig 2024  

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

PREU: 66€ trimestre (soci)

FACTURACIÓ: A càrrec del proveïdor, amb la periodicitat que us comuniqui

GRUPS: Mínim 11 alumnes

OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és necessari que aquesta roba sigui la de l’escola.