12.- Kids&Us school of english

COORDINADOR/A:

MONITORS: Kids & Us

Email: kidsandus@afafedacsc.org

OBJECTIUS: Aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia de Kids&Us.

No és una activitat del menjador. Els nens i nenes que participen en aquesta activitat poden o no quedar-se al menjador aquest dia. Kids & Us garanteix 32 sessions al llarg del curs. Per tal de poder recuperar les sessions, en cas de festius, excursions, vagues o altres circumstàncies equivalents, es responsabilitat de la família avisar amb una setmana d’antelació per tal de poder realitzar la gestió del canvi.

PARTICIPANTS: Tot l’alumnat, des de infantil fins a l’ESO  

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola

HORARI: al migdia, pendent de concretar el dia

SAM: 1h setmanal 

EMMA: 1h setmanal

OLIVER: 1h setmanal

MARCIA: 1h setmanal

PAN&PAUL: 1h setmanal

BEN&BRENDA: 1.30h setmanals

ANIMAL PLANET: 2h setmanals

FAIRY TALES: 3h setmanals

MYSTERIES: 3h setmanals

DURADA: Octubre 2024 –Juny 2025

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

MATRÍCULA KIDS&US: 0€ (soci)

PREU:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 204€ trimestre (soci)
  • BEN&BRENDA: 252€ trimestre (soci)
  • ANIMAL PLANET: 285€ trimestre (soci)
  • FAIRY TALES: 354€ trimestre (soci)
  • MYSTERIES: 369€ trimestre (soci)

PREU MATERIAL:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 92€ anual
  • ANIMAL PLANET: 145€ anual
  • Fairy Tales i Mysteries: 98€ anual

FACTURACIÓ QUOTA: A càrrec del proveïdor, amb la periodicitat que us comuniqui

FACTURACIÓ MATERIAL: A càrrec del proveïdor, amb la periodicitat que us comuniqui

OBSERVACIONS: Les altes fora de termini es valoraran segons composició dels grups. Les baixes comporten la pèrdua del trimestre pagat (es valoraran circumstàncies excepcionals).

GRUPS: Mínim 5 alumnes i màxim 8