19.- Kids&Us school of english

COORDINADOR/A:

MONITORS: Kids & Us

Email: kidsandus@afafedacsc.org

OBJECTIUS: Aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia de Kids&Us.

No és una activitat del menjador. Els nens i nenes que participen en aquesta activitat poden o no quedar-se al menjador aquest dia. Kids & Us garanteix 32 sessions al llarg del curs. Per tal de poder recuperar les sessions, en cas de festius, excursions, vagues o altres circumstàncies equivalents, es responsabilitat de la família avisar amb una setmana d’antelació per tal de poder realitzar la gestió del canvi.

PARTICIPANTS: Tot l’alumnat, des de infantil fins a l’ESO  

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola

HORARI: al migdia, pendent de concretar el dia

SAM: 1h setmanal  

EMMA: 1h setmanal

OLIVER: 1h setmanal

MARCIA: 1h setmanal

PAN&PAUL: 1h setmanal

BEN&BRENDA: 1.30h setmanals

ANIMAL PLANET: 2h setmanals

FAIRY TALES: 3h setmanals

MYSTERIES: 3h setmanals

DURADA: Octubre 2022 –Juny 2023

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

MATRÍCULA KIDS&US: 0€ (soci) – 30€ (no soci)

PREU:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 189€ trimestre (soci) – 204€ trimestre (no soci)
  • BEN&BRENDA: 237€ trimestre (soci) – 252€ trimestre (no soci)
  • ANIMAL PLANET: 267€ trimestre (soci) – 282€ trimestre (no soci)
  • FAIRY TALES: 330€ trimestre (soci) – 345€ trimestre (no soci)
  • MYSTERIES: 345€ trimestre (soci) – 360€ trimestre (no soci)

PREU MATERIAL:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 76€ anual (soci / no soci)
  • A partir de ANIMAL PLANET: 82€ anual (soci / no soci)

FACTURACIÓ QUOTA: Trimestral: octubre, gener i abril

FACTURACIÓ MATERIAL: Anual: octubre

OBSERVACIONS: Les altes fora de termini es valoraran segons composició dels grups. Les baixes comporten la pèrdua del trimestre pagat (es valoraran circumstàncies excepcionals).

GRUPS: Mínim 5 alumnes i màxim 8