14.- Sensibilització musical

COORDINADOR/A:

Email: piano@afafedacsc.org

OBJECTIUS: primeres nocions musicals, iniciant-se amb el piano i diferents instruments

  • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, els elements de notació musicals i lectura de partitures.

 • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l’alumne.

 • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques.

  • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l’objectiu principal de passar-ho bé alhora que s’aprèn.

 PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida a nens i nenes a d’infantil

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: FEDAC

HORARI PRIMÀRIA: Dilluns de 17h a 17:45h.

DURADA: Octubre 2021 – Juny 2022

PREU: 29 €/mes (soci) – 34€/mes (no soci) + 15€/anual per material; 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (87 €), gener (87 €) i abril (87 €). El material es cobra un cop a l’any i es factura al mes d’octubre. Quota soci

GRUPS: Mínim 4 alumnes, màxim 6 alumnes.

MONITORS: MÓN MUSICAL – Noemi Roca i Bárbara Parera