10.- Sensibilització musical

COORDINADOR/A:

MONITORS: Món Musical

Email: musica@afafedacsc.org

OBJECTIUS:

  • Primeres nocions musicals, iniciant-se amb el piano i diferents instruments
  • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, els elements de notació musicals i lectura de partitures
  • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l’alumne
  • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques
  • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l’objectiu principal de passar-ho bé alhora que s’aprèn

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida a nens i nenes a d’infantil

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Escola de música Món musical, Av. Francesc Vinyes 1 (al costat de La Colmena)

HORARI: Dilluns 17-18h . Les professores vindran a buscar els alumnes a FEDAC i portar-los a l’acadèmia de música on els recolliran els pares en acabar l’activitat. Les classes són de 45 minuts, en l’horari indicat es té en compte el desplaçament

DURADA: Octubre 2023 –Juny 2024

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

PREU: 96€ trimestre (soci)

MATERIAL: 25€ anual

FACTURACIÓ: A càrrec del proveïdor, amb la periodicitat que us comuniqui

GRUPS: Mínim 4 alumnes i màxim de 6