13.- Piano

COORDINADOR/A:

Email: piano@afafedacsc.org

OBJECTIUS:

 • Treballar la música des de diferents àrees: llenguatge musical, solfeig i instrument.

 • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, els elements de notació musicals i lectura de partitures.

 • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l’alumne.

 • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques.

 • Ampliar els horitzons i els coneixements musicals envers els diferents mètodes i estils musicals.

 • Flexibilitzar les classes i el nivell d’assoliment a les necessitats i preferències musicals de cada nen.

 • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l’objectiu principal de passar-ho bé alhora que s’aprèn.

 • Presentar totes les habilitats i coneixements adquirits en dos concerts de música: audició de Nadal i concert de cloenda de curs a l’auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a de primària i fins a 4rt d’ESO. 

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Escola de Música MÓN MUSICAL. C/Sant Jeroni 38-40 de Santa Coloma de Gramenet.

HORARI PRIMÀRIA: Dimecres de 17h a 18:15h. Les professores s’encarreguen de portar als nens des del col·legi Fedac fins l’acadèmia de música de Món Musical i els pares recollirien els nens directament a la acadèmia.

HORARI SECUNDÀRIA: Dijous de 18h a 19h. Els alumnes s’ha de desplaçar pel seu compte l’acadèmia de música de Món Musical.

DURADA: Octubre 2021 – Juny 2022

PREU: 39 €/mes (soci) – 44€/mes (no soci) + 10€/anual per material; 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (117 €), gener (117 €) i abril (117 €). El material es cobra un cop a l’any i es factura al mes d’octubre. Quota soci

GRUPS: Mínim 4 alumnes, màxim 6 alumnes.