16.- Piano

COORDINADOR/A:

MONITORS: Món Musical

Email: musica@afafedacsc.org

OBJECTIUS:

  • Treballar la música des de diferents àrees: llenguatge musical, solfeig i instrument.
  • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, els elements de notació musicals i lectura de partitures.
  • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l’alumne.
  • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques.
  • Ampliar els horitzons i els coneixements musicals envers els diferents mètodes i estils musicals.
  • Flexibilitzar les classes i el nivell d’assoliment a les necessitats i preferències musicals de cada nen.
  • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l’objectiu principal de passar-ho bé alhora que s’aprèn.
  • Presentar totes les habilitats i coneixements adquirits en dos concerts de música: audició de Nadal i concert de cloenda de curs a l’auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a de primària i fins a 4rt d’ESO.

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Escola de música Món musical, Av. Francesc Vinyes 1 (al costat de La Colmena). Fins a nou avís les classes es fan al c/ San Jeroni 40, a l’horari indicat

HORARI: Dimecres 17-18:15h (Primària). Les professores vindran a buscar els alumnes a FEDAC i portar-los a l’acadèmia de música on els recolliran els pares en acabar l’activitat. Les classes són d’una hora, en l’horari indicat es té en compte el desplaçament

Dijous 18-19h (Secundària).

DURADA: Octubre 2022 –Juny 2023

MATRÍCULA: 15€ matrícula AFA (normativa funcionament)

PREU: 120€ trimestre (soci) – 135€ trimestre (no soci)

MATERIAL: 20€ anual (soci / no soci)

FACTURACIÓ: Trimestral: octubre, gener i abril

GRUPS: Mínim 4 alumnes i màxim de 6.