Kids&Us school of english

COORDINADORES: Silvia i Esther

Email: kidsandus@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Educació en valors i aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia de Kids&Us.
PARTICIPANTS: Grups reduïts, mínim 5 màxim 8 nens i nenes. SAM (P3), EMMA (P4-P5), OLIVER (1r Primària – 2n Primària), MARCIA (3r Primària)
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola
HORARI: 1 hora a la setmana de 14 a 15 hores:

Dilluns: Marcia, P&P (14:00h. a 15:00h.)

Dilluns i dimecres: B&B (14:15h. a 15:00h.)

Dimarts: P&P, Oliver (14:00h. a 15:00h.)

Dimarts i dijous: AP1 i AP2 (14:00h. a 15:00h.)

Dimecres: SAM (nou grup) i P&P (14:00h. a 15:00h.)

Dijous: Oliver i Emma (14:00h. a 15:00h.)

DURADA: Octubre 2020 – Juny 2021

ALTES FORA DE TERMINI: es valoren segons composició dels grups.

BAIXAS FORA DE TERMINI: comporten la pèrdua del trimestre pagat (es valoraran circumstàncies excepcionals).
MATRÍCULA KIDS&US
: Socis 0€ / no socis 30€
PREU MATERIAL que es cobra en una sola quota al setembre:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 72€
  • A partir de ANIMAL PLANET: 78€

PREU: en pagaments trimestrals: octubre, gener i abril.

  • SAM EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 167€ +24€ Matricula AFA
  • BEN&BRENDA: 215€ + 24€ Matricula AFA
  • ANIMAL PLANET: 236€ + 24€ Matricula ADA
  • DATA DE CÀRREC EN COMPTE: 1 a 5. REBUTS TORNATS: generen despeses de 5 €. En cas de no regularitzar pot donar lloc a la Baixa definitiva.

Degut a la situació actual la quota de 24€ en concepte de matricula queda bonificada de la següent manera: noves altes 12,00 €; rematricula 0 €. 12 € de bonificació els aporta kids & us, la resta l’AFA.

OBSERVACIONS: Coordinació compartida, Kids&Us school of english (Santa Coloma) i AFA FEDAC Santa Coloma. No és una activitat del menjador. Els nens i nenes que participen en aquesta activitat poden o no quedar-se a menjar aquest dia. Kids & Us garanteix 32 sessions al llarg del curs; s’habilitarà la corresponent coordinació perquè es puguin substituir els festius, excursions, vagues o altres circumstàncies equivalents.

Enguany el cobrament el continuarà fent directament Kids & Us mitjançant càrrec en compte.

MONITORS: Kids & Us.

Petits Enginyers

COORDINADOR/A: Marta

Email: tech@afafedacsc.orgObjectius: Brindar els continguts necessaris perquè els alumnes que es troben allunyats dels avançaments tecnològics no quedin encara més desplaçats en la seva capacitació d’un futur cada vegada més tecnificat. Descriure què és un robot, quin paper tenen en la nostra societat i en l’entorn educatiu. Reconèixer els components bàsics d’un robot i el seu funcionament. Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall d’habilitats incloses com: ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques

Participants: Grups reduïts de primària i l’ESO. Màxim 8 a 10 persones.
Lloc ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula de l’escola

Horari: Un dia a la setmana. Dijous 17’15 a 18’15 h.
Durada: Octubre 2020 – Maig 2021
Materials: 15€.
PREU: 23,50€/mes (soci) – 28,5€/mes (no soci) 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ matricula AFA (renovacions)
GRUPS: mínim 8 alumnes per grup i un màxim de 10. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar).
OBSERVACIONS: L’activitat es realitzarà a l´aula de l´escola on hi hagin els ordenadors. Cada grup estarà dividit en petits grups de treball de 3/4 nens màxim.

MATERIAL: 15€/any.

MONITORS: Lloc de Jocs.