Escola de ball

COORDINADOR/A: Lourdes

Email: ball@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Millorar la formació integral dels nens a través de l’esport.  Aprendre diferents tipus de balls i de coreografies musicals. Psicomotricitat: sentit de l’equilibri, visió espacial i agudesa visual
PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a partir de I5, excepcionalment s’admetran nens i nenes de I4. Serà la monitora qui avaluï les capacitats del nen o la nena per seguir l’activitat.
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: aula menjador / aula Pau Casals
HORARI: Dimarts i dijous de 17’15 a 18’15 hores.
DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021
PREU: 21,50 €/mes (soci) – 26,50€/mes (no soci); 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ matricula AFA (renovacions)
GRUPS: mínim 8 alumnes i màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar).

OBSERVACIONS: Els participants han de portar roba còmoda i calçat esportiu. Al llarg del curs és possible que se’ls sol·liciti algun material a les famílies per a la confecció de disfresses per a les coreografies.

MONITORS: Lloc de Jocs.

Teatre

COORDINADORES: Silvia i Esther

Email: teatre@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Mirar als ulls, aprendre a escoltar, atrevir-se a dir coses, enfrontar-se a l’escenari, explorar petites pors i grans inquietuds, buscar la veritat a través de la mentida, trobar-se amb un mateix, sent un altre…

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida per a nens de primer a sisè de primària. En funció del nombre i edats dels d’alumnes es podrien fer dos grups. 

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula menjador.
HORARI: divendres de 17:00 a 18:30h.

DURADA: Octubre 2020 – Maig 2021
PREU: 248€/any (soci) – 288€/any (no soci) 24€ matricula AFA (altes noves) 12€ matricula AFA (renovacions)

MONITORS: Companyia Nocturna.

Piano

COORDINADOR/A: Aurora

Email: piano@afafedacsc.org

OBJECTIUS:

 • Treballar la música des de diferents àrees: llenguatge musical, solfeig i instrument.

 • Assolir els conceptes principals envers la escala musical, el ritme, la velocitat, els elements de notació musicals i lectura de partitures.

 • Fomentar la comunicació i el desenvolupament personal i social de l’alumne.

 • Potenciar la creativitat i la sensibilitat musical des edats primerenques.

 • Ampliar els horitzons i els coneixements musicals envers els diferents mètodes i estils musicals.

 • Flexibilitzar les classes i el nivell d’assoliment a les necessitats i preferències musicals de cada nen.

 • Gaudir de la música amb una metodologia amena, lúdica i amb l’objectiu principal de passar-ho bé alhora que s’aprèn.

 • Presentar totes les habilitats i coneixements adquirits en dos concerts de música: audició de Nadal i concert de cloenda de curs a l’auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida a tot l’alumnat que conforma tots els cursos acadèmics de l’escola. 

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Escola de Música MÓN MUSICAL. C/Sant Jeroni 38-40 de Santa Coloma de Gramenet.

HORARI: dilluns de 17’15h a 18’15h i/o dimecres de 17’15h a 18’15h. Les professores s’encarreguen de portar als nens des del col·legi Fedac fins l’acadèmia de música de Món Musical i els pares recollirien els nens directament a la acadèmia.

DURADA: Octubre 2020 – Juny 2021 

PREU: 

Un dia a la setmana: 360 eur/any soci (36€/mes + 12 €/trimestre de material). 400 eur/any no soci.

Dos dies a la setmana: 486 eur/any (49€/mes + 15€/trimestre de material). 526 eur/any no soci.

24€ matricula AFA (altes noves) 12€ matricula AFA (renovacions)

GRUPS: Mínim 5 alumnes, màxim 8 alumnes.

MONITORS: Professorat MON MUSICAL – Noemi Roca i Bárbara Parera