2.- Esports amb raquetes

COORDINADOR/A:

Email: raquetes@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Introducció als esports de raqueta amb les disciplines més didàctiques i dinàmiques d’aquest tipus d’esport. Es treballarà principalment l´activitat de Bàdminton.
PARTICIPANTS: Poden inscriure’s tant nens i nenes a partir de 1è de primària fins a 4rt d’ESO. Els grups estaran formats per nens i nenes, segons la edat i amb un entrenador.
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Pati de la escola.

HORARI: Dijous 17-18h
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 22€/mes (soci) – 27€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (66 €), gener (66€) i abril (44€). Quota soci

GRUPS: mínim 8 alumnes fins a un màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar)
OBSERVACIONS: Portaran roba i calçat apropiat per a la pràctica esportiva. No és necessari que aquesta roba sigui la de l’escola.

MONITORS: Feelsports