11.- Còmic

COORDINADOR/A:

Email: comic@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Es treballa la il.lustració i còmic junt amb l´expressió escrita.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a partir de P3 i fins a 4rt d’ESO
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola

HORARI: Dimarts 17-18h
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 30 €/mes (soci) – 35€/mes (no soci); 15€ matricula AFA

FACTURACIÓ: Trimestral. Octubre (90€), gener (90€) i abril (60€). Quota socis.

OBSERVACIONS:

MONITORS: Eixos Creativa