COORDINADOR/A:

Email: info@afafedacsc.org
OBJECTIUS
: Es treballa la il.lustració i còmic junt amb l´expressió escrita.

PARTICIPANTS: Aquesta activitat està dirigida principalment per a nens i nenes a partir de P3 i fins a 4rt d’ESO
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aules de l’escola
HORARI: Dimarts
DURADA: Octubre 2021 – Maig 2022
PREU: 30 €/mes (soci) – 35€/mes (no soci); 15€ matricula AFA
GRUPS: mínim 10 alumnes i màxim de 12. (Donada la situació excepcional pel Covid aquest número pot variar).

OBSERVACIONS:

MONITORS: Eixos Creativa